Kreativitet i skolan

Kreativitet hämmas av skolsystemet

Politiker behöver fundera över utbildningens syfte, huruvida syftet är att utbilda elever eller något bortom det? Politiker behöver bli varse om skillnaden mellan akademisk kunskap och kreativitet; skillnaden mellan att memorera och skapa. Och det är den senare förmågan som ska tas tillvara, kreativiteten, och reformation av utbildningssystemet är därför nödvändigt. Learnit24 är en utbildningsportal som främjar både akademisk kunskap och kreativitet.

Elever stöps i samma form. De ska vara allmänbildade och infinna sig i ledet. Deras olikheter ses som något negativt snarare än positivt, och den som hamnar utanför ledet knuffas snabbt tillbaka. Kreativa elever är därför inkompatibla med dagens utbildningssystem eftersom det handlar om att memorera och inte att skapa.

Det svenska skolsystemet fokuserar på att öka kännedomen om det som varit istället för att skapa det som komma skall. Innovationer som Skype och Spotify är inte sprungna ur det svenska skolsystemet, utan från kreativa förmågor som lämnat ledet för länge sedan. Kreativiteten ska inte gömmas undan – den ska uppmuntras och lyftas fram.

I Järfälla kommun kommer nya utbildningar att erbjudas. Man vill lyfta fram flexibilitet, mångfald och entreprenörsandan. Egenskaper som svenska casinon gärna vill knyta till sig. Skolor i kommunen ska därför få en gemensam ledning för att bättre hålla olika skolor och utbildningar samman. Utbildningarna ligger rätt i tiden och förhoppningen är att även locka elever från andra regioner än Järfälla.

Mitt i allt detta måste man ändå samla sig. Historia och teoretiska kunskaper är viktiga. Likaså att fundera över livets mening. Det är något som finns parallellt i den kreatives sinne och som han eller henne att utveckla sina idéer. Däremot måste skolsystemet omarbetas för att främja kreativitet och inte endast fokusera på teoretiska kunskaper. I kreativas sinnen finns stor samhällspotential som inte får gå i stöpet.

Hur skolsystemet borde se ut finns inget enhälligt svar på. Det beror delvis på att utbildningen behöver individanpassas eftersom människor är olika. Och hur det kan göras finns det olika idéer om. Men de flesta intresserade på området är överens om att en reformation är nödvändig för samhällets utveckling.

Hyper Island är en eftergymnasial medieutbildning utan lärare och läxor. Det finns heller inte några givna ramverk för utbildningens form, utan det visar sig efter hand. De vill låta människors olikheter kombinera varandra för att kreativitet ska uppstå. Eleverna tar sig an olika projekt och skapar lösningar tillsammans – utbildningen är således helt praktisk för att efterlikna arbetsmarknaden.

Kreativitet